Arthrolon – opinie

By | September 26, 2019
Rate this post

Opinie o produkcie są ważne. Dziś opowiemy o opiniach o Arthrolon. Osteogenesis imperfecta (OI) lub Brittle Bone Illness jest zaawansowanym, zmiennym i niezbyt częstym zaburzeniem. Jego główną cechą jest kruchy szkielet, jednak wpływa to również na wiele innych technik ciała. OI można przypisać mutacji (zmianie) w genie, która wpływa na tworzenie kości, moc kości i budowę różnych tkanek. To dysfunkcja na całe życie. OI dzieje się tak samo wśród kobiet i mężczyzn oraz we wszystkich drużynach rasowych. Szacuje się, że około 25 000 do 50 000 osób w USA ma OI. Przy dobrym zarządzaniu medycznym i opiece wspierającej większość osób cierpiących na OI będzie prowadzić zdrowe, produktywne życie i może liczyć na medianę długości życia.
Ludzie z OI doświadczają często złamanych kości od niemowlęctwa przez okres dojrzewania. Częstotliwość zwykle maleje w młodszych latach, ale może ponownie wzrosnąć w późniejszym życiu. Często występują problemy z oddychaniem, w tym astma. Inne cechy medyczne i punkty ucieleśniają:
· Deformacja kości i ból kości. Więcej o produkcie na stronie Arthrolon.

·Niski wzrost.
· Krzywe kręgosłupa.
· Niska gęstość kości.
· Często występują luźne stawy, zwiotczenie więzadeł i osłabienie mięśni.
· Charakterystyczne opcje czaszki, w tym późno zamykające się ciemiączka i obwód głowy większy niż średnia.
· Utrata słuchu może rozpocząć się na początku lat 20. i według wieku centralnego występuje u ponad 50% osób z OI.
· Kruche zęby (określane jako imperinogeneza niedoskonałości lub DI) obserwuje się u 50% osób z OI
· Problemy z oddychaniem, w tym astma; może ulec pogorszeniu przez deformację ściany klatki piersiowej i / lub deformację kręgosłupa.
· Problemy ze wzrokiem wraz z krótkowzrocznością i ryzykiem odwarstwienia siatkówki
· Hiperlaksacja skóry; proste siniaki.
· Punkty sercowe

OI wykazuje ogromne różnice w wyglądzie i dotkliwości. Istotność określa się jako delikatną, średnią lub ekstremalną. Zasadniczo najbardziej ekstremalne rodzaje skutkują wczesną utratą życia. Opcje naukowe (obserwowalne wskaźniki), takie jak częstotliwość złamań, siła mięśni lub problemy pozakomórkowe, różnią się zasadniczo nie tylko między gatunkami, ale w obrębie typów, a nawet w obrębie tego samego gospodarstwa domowego. Niektóre opcje zależą od wieku.

Skąd opinie o Arthrolon

Opowiemy teraz skąd opinie o Arthrolon. Z tego powodu, że w latach siedemdziesiątych wykorzystano listę typów numerowanych do opisania zupełnie różnych rodzajów OI. Unikalna lista zawierała cztery odmiany. W tej chwili, w wyniku bieżących badań, rozpoznano 15 rodzajów OI. Wiele osób z OI nie pasuje wyraźnie do jednego ze zidentyfikowanych typów i nie wszystkie cechy są widoczne u każdej konkretnej osoby. Poniżej opisano bardziej popularne typy OI. Zrozumienie OI Sortowania danej osoby stanowi punkt wyjścia do zrozumienia, czy dana osoba potrzebuje opieki. Ale ze względu na wszystkie zmienne cechy troska o każdą osobę musi być zindywidualizowana.

Osoby z najsłabszym i najczęstszym rodzajem OI typu I mogą mieć tylko garstkę złamań lub nawet kilkanaście złamań w ciągu życia. Mogą mieć kilka oczywistych oznak zaburzenia. Zazwyczaj deformacja kości jest niewielka lub żadna. Szczyt jest znacznie mniej dotknięty niż w różnych typach OI. Osoby z OI typu I są czasami spokrewnione z różnymi członkami rodziny. Powszechne są osłabienie mięśni, zwiotczenie stawów i płaskostopie. Mogą wystąpić zwichnięcia i skręcenia, a także złamania. Oczekiwana długość życia wydaje się średnia.

Sort II OI jest najbardziej ekstremalnym typem. Niemowlęta są dość małe i często rodzą się z wieloma złamaniami, niezwykle miękką czaszką i niestabilną szyją. Kończyny mogą być nieproporcjonalnie małe, a nogi mogą spaść w miejsce przypominające żabę. Szczyt może być również gigantyczny dla skali budowy ciała. Niemal wszystkie niemowlęta z OI typu II umierają na początku lub krótko po rozpoczęciu, zwykle z powodu problemów z oddychaniem. W nowym interwale potomnym trudno jest odróżnić Kind II od ekstremalnego OI klasy III. Z tego powodu niektórzy młodzi pacjenci, u których w chwili porodu zdiagnozowano klinicznie rodzaj II, mogą mieć OI klasy III i dłuższą długość życia.

Arthrolon – opinie – forum

Ludzie z OI typu III rodzą się ze złamaniami. Promienie rentgenowskie mogą ujawnić wyleczone złamania, które wystąpiły wcześniej niż na początku. Częste wskaźniki ucieleśniają szybki wzrost, postępujące długie deformacje kości, skrzywienie kręgosłupa i klatkę piersiową w kształcie beczki. Osoby z OI rodzaju III mogły mieć w życiu od kilkudziesięciu do kilkuset złamań. Powszechna jest chirurgiczna korekcja kłaniania się długich kości i skoliozy. Oczekiwana długość życia jest różna. Niektóre osoby z OI typu III mają ekstremalne, zwykle śmiertelne, problemy z oddychaniem w okresie niemowlęcym lub dzieciństwie. Niektóre dzieci i dorośli z ekstremalnym OI klasy III mogą wymagać dodatkowego tlenu. Niektóre osoby mają problemy z oddychaniem w wieku dorosłym z powodu postępujących deformacji klatki piersiowej i kręgosłupa. Inni ludzie z Kind III OI będą mieli prawie wspólne życie.
Rodzaj IV OI jest rozsądnym rodzajem OI. Obraz kliniczny może być podobny do TYpe I OI lub więcej jak OI typu III. Osoby z tego typu infekcją mogą być również nieco niższe niż inne w swoim domu, mają częste złamania, które zmniejszają się po okresie dojrzewania, i mają łagodne lub rozsądne deformacje kości. Oczekiwana długość życia wydaje się być powszechna.

Typ V ma średnią nasilenie i jest podobny do wyglądu IV pod względem wyglądu i objawów. Rozpracowywanie opcji obejmuje przerostowe modzele, które będą się pojawiać na stronach internetowych poświęconych złamaniom lub zabiegom chirurgicznym i ograniczą rotację przedramienia wynikającą z zwapnienia błony międzypromieniem a łokcią.Sortowanie VI jest kolejną rozsądną formą i przypomina wyglądem Typ IV. To szczególnie rzadka forma. Wyróżnia go charakterystyczna wada mineralizacji, którą można zaobserwować w biopsji kości.Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat odmian OI, zobacz sekcję Arkusz prawdy pod „OI / Publikacje” na tej stronie

Osteogenesis imperfecta (OI) jest dysfunkcją genetyczną. Większość okoliczności (dziewięćdziesiąt%) jest spowodowanych przez wadliwy gen, który zmniejsza zarówno ilość, jak i jakość kolagenu typu 1 w całym ciele. Mutacje te są dziedziczone w sposób dominujący. Przeciwne 10 p.c przypadków można przypisać mutacjom w innych genach, które mogą być dziedziczone metodą dominującą lub recesywną.

Dzieci dziedziczą dwie kopie każdego genu – po jednej od każdego ojca lub matki. Gdy OI można przypisać dominującej mutacji, tylko jedna kopia mutacji genu OI jest krytyczna dla dziecka, aby mieć OI. W większości przypadków gen jest odziedziczony po ojcu lub matce, u których występuje OI lub wyniki spontanicznej nowej mutacji występującej w chwili poczęcia. W rzadkich przypadkach dominujący OI może wystąpić, gdy rodzic jest mozaiką mutacji OI. Oznacza to, że OI powodująca mutację jest obecna w komórkach 1 ojca lub matki, ale nie powoduje żadnych objawów u mamy ani taty. Aby dziecko odziedziczyło OI w sposób recesywny, mutacja genu musi pochodzić od każdej matki i ojca. W tym stanie rzeczy rodzice nie mieliby OI, jednak obaj nosili mutację swoich genów.
Osoba z dominującym OI ma 50 procent prawdopodobieństwa przekazania zaburzenia każdemu ze swoich dzieci. Dziecko dotknięte chorobą może mieć tę samą mutację, a zatem ten sam typ OI, co opiekun. Niemniej jednak wyrażenie – stopień nasilenia lub liczba złamań – może być zupełnie inne. Bez wpływu na rodzeństwo dziecka z motion free dominującym OI nie ma większego ryzyka zachorowania na OI niż jakikolwiek inny mieszkaniec. Nie dotknięte rodzeństwo dziecka z recesywnym OI ma 67 procent szans na bycie dostawcą genu recesywnego. Testy genetyczne są dostępne dla rodzeństwa.

Opinie o Arthrolon – podsumowanie

Mamy nadzieje że teraz rozumiecie skąd takie opinie o Arthrolon. Złamane kości, które powstają w wyniku niewielkiego urazu lub jego braku, są czasem podstawową wskazówką, że niemowlę lub dziecko może cierpieć z powodu OI. Niemowlęta z rozsądnym lub skrajnym typem OI często rodzą się z uszkodzonymi kośćmi. Dzieci z łagodniejszym OI (typ I) zazwyczaj utrzymują swoją pierwszą uszkodzoną kość z powodu normalnej aktywności – podczas zmiany pieluchy, clearfungan podczas podnoszenia lub uderzania, lub po tym, jak zaczynają stać i spacerować. Niektóre bardzo łagodne przypadki OI Sort I zwykle nie są identyfikowane aż do wieku młodzieńczego lub dorosłego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *